W ramach naszej działalności zapewniamy:

  • Obsługę spraw kadrowych ( m.in. przygotowanie procesu i udostępnienie dokumentacji niezbędnej do zatrudnienia, przygotowanie umów o pracę , umów cywilnoprawnych, rozwiązań stosunku pracy, wystawianie świadectw pracy, prowadzenie akt personalnych i ewidencji urlopowej oraz pozostałych absencji, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, monitorowanie ważności okresowych badań lekarskich, wsparcie procesu ewidencjonowania czasu pracy),
  • wyliczanie wynagrodzeń pracowników etatowych oraz osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • przygotowywanie pełnej dokumentacji w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  • sporządzanie rocznych informacji i deklaracji w zakresie podatku dochodowego,
  • w ramach usług dodatkowych – oferujemy państwu audyt istniejących teczek osobowych oraz wsparcie procesu tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania.
Please wait...

Subscribe to our newsletter

Want to be notified when our article is published? Enter your email address and name below to be the first to know.